Thứ bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ, công chức cấp xã

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:53 | 11/07/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:53 | 12/08/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:33 | 11/07/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:33 | 12/08/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:19 | 04/07/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:19 | 05/08/2024)

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị khen cống hiến năm 2023

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:51 | 03/07/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:51 | 03/08/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định loại Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:48 | 27/06/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:49 | 29/07/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:44 | 27/06/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:44 | 29/07/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:42 | 27/06/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:42 | 29/07/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định diện tích đất xây dựng công trình phục vụ trực tiếp, sản xuất nông nghiệp khi sử dụng đất kết hợp đa mục đích trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:37 | 27/06/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:37 | 29/07/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:11 | 13/06/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:11 | 15/07/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết hỗ trợ người dạy chữ Khmer tại các cơ sở tôn giáo và chữ Hoa tại các cơ sở dạy chữ Hoa do Hội Tương tế người Hoa tổ chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:51 | 12/06/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:51 | 12/07/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:45 | 11/06/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:45 | 11/07/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2024-2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:08 | 28/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:08 | 28/06/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định về người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:54 | 23/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:54 | 24/06/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đối với huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:51 | 22/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:51 | 22/06/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đối với huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:50 | 22/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:50 | 22/06/2024)

Hết hạn lấy ý kiến