Thứ ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Lấy ý kiến góp ý đối với Đề án thành lập thị trấn Tân Khánh Hòa thuộc huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:30 | 14/09/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:30 | 14/10/2022)

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:02 | 09/09/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:02 | 10/10/2022)

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:14 | 06/09/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:14 | 06/10/2022)

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:14 | 30/08/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:14 | 30/09/2022)

Lấy ý kiến góp ý hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 9 huyện, thành phố

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:43 | 19/08/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:43 | 19/09/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập VPCC, thay đổi địa điểm trụ sở làm việc của VPCC

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (20:54 | 03/08/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (20:54 | 05/09/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc quy định tiêu chuẩn, đối tượng được an táng tại khu từ trần các nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:06 | 27/07/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:06 | 29/08/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:34 | 28/07/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:34 | 29/08/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Minh và huyện Gò Quao

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:36 | 26/07/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:36 | 26/08/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc đặt số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:52 | 21/07/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:52 | 21/08/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc đặt số hiệu đường huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:48 | 21/07/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:48 | 21/08/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:42 | 19/07/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:42 | 15/08/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định khung giá dịch vụ cho thuê hạ tầng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:21 | 24/06/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:21 | 25/07/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến hết năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các huyện: Vĩnh Thuận, Giang Thành, Giồng Riềng, An Biên

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:34 | 22/06/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:35 | 22/07/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2022 trên địa bản tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:40 | 20/06/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:40 | 20/07/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách của địa phương

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:10 | 20/06/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:10 | 20/07/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:27 | 15/06/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:27 | 15/07/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo các nội dung tham mưu của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 - Sở Tài chính

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:58 | 08/06/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:58 | 08/07/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:35 | 25/05/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:36 | 25/06/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh - Ban Dân tộc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:17 | 24/05/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:17 | 24/06/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách đặc thù nâng cao chất lượng dạy và học của trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt giai đoạn 2021-2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:53 | 24/05/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:54 | 24/06/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 06/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:51 | 24/05/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:51 | 24/06/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2022-2023

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:40 | 24/05/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:40 | 24/06/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:33 | 24/05/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:33 | 24/06/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động - Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:00 | 20/06/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:00 | 24/06/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh - Ban Dân tộc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:10 | 24/05/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:11 | 24/06/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:55 | 09/05/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:56 | 09/06/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:28 | 28/04/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:28 | 28/05/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang - Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:39 | 28/04/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:39 | 28/05/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo quyết định bãi bỏ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:54 | 27/04/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:54 | 27/05/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:47 | 14/04/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:47 | 14/05/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 của UBND tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (12:09 | 08/04/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (12:09 | 09/05/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:56 | 31/03/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:56 | 02/05/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:43 | 30/03/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:43 | 30/04/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định số lượng, mức phụ cấp và chế độ hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:20 | 07/03/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:20 | 07/04/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý và bảo trì đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:11 | 01/03/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:12 | 08/03/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến Nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) huyện Kiên Hải

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:06 | 05/01/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:06 | 07/02/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) của quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:52 | 05/01/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:53 | 07/02/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:09 | 27/12/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:09 | 27/01/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành quy định tạm thời cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:36 | 16/12/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:36 | 17/01/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:26 | 29/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:26 | 29/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt đơn giá sản phẩm thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính và đơn giá sản phẩm thực hiện đo đạc, lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:23 | 29/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:23 | 29/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án thành lập thị trấn Tân Khánh Hòa

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:41 | 21/12/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:42 | 27/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Giồng Riềng trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:03 | 26/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:03 | 27/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện An Biên, Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (18:33 | 20/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (18:34 | 20/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:44 | 19/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:44 | 20/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:04 | 18/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:04 | 20/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (18:49 | 16/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (18:49 | 16/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (18:43 | 16/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (18:43 | 16/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết danh mục dự án, công trình phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:56 | 15/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:56 | 15/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo tờ trình và Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:23 | 10/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:23 | 10/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 - Sở Tài chính

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:44 | 09/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:44 | 09/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn năm 2021-2030

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:15 | 09/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:15 | 09/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo tờ trình và Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2021-2022

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:34 | 09/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:34 | 09/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:08 | 09/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:08 | 09/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ, quy hoạch, đầu tư tu bổ, phục hồi, phát huy di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:07 | 04/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:08 | 06/12/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:17 | 25/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:17 | 30/11/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 549/2021/NQ-HĐND ngày 14/01/2021 của HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:57 | 29/10/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:57 | 29/11/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:45 | 27/10/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:46 | 29/11/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh lên Cổng thông tin điện tử

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:11 | 27/10/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:11 | 27/11/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:03 | 27/10/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:03 | 27/11/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định về mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (18:27 | 17/11/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (18:27 | 22/11/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo định hướng chiến lược phát triển tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:10 | 20/10/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:10 | 22/11/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:45 | 15/10/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:45 | 15/11/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, ...

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:56 | 14/10/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:56 | 15/11/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2022

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (21:18 | 04/10/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:18 | 04/11/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định bộ đơn giá dịc vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính và đơn giá sản phẩm thực hiện đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:27 | 02/10/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:27 | 02/11/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo chiến lược khai thác sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển hải đảo

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (12:53 | 02/10/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (12:53 | 02/11/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:29 | 30/09/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:29 | 01/11/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (17:40 | 29/09/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:40 | 29/10/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng...

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (21:55 | 23/09/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:55 | 25/10/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:31 | 23/09/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:31 | 25/10/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:18 | 17/09/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:18 | 18/10/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hòn Đất

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (20:44 | 13/09/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (20:44 | 13/10/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (19:11 | 09/09/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (19:11 | 11/10/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý nội dung của Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 huyện Vĩnh Thuận

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:24 | 16/08/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:24 | 17/09/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Quy định phân cấp quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:44 | 14/08/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:44 | 14/09/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành quy định suất đầu tư trên một diện tích đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:43 | 11/08/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:43 | 13/09/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:33 | 11/08/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:33 | 13/09/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Quy định phạm vi vùng phụ cận, các trường hợp phải cắm mốc và khoảng cách các mốc chỉ giới đối với phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:17 | 12/08/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:17 | 13/09/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (20:07 | 23/07/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (20:07 | 23/08/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 và Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:33 | 14/07/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:33 | 16/08/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh - Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:11 | 29/06/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:11 | 29/07/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (17:21 | 25/06/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:21 | 26/07/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của UBND tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (02:13 | 25/06/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (02:13 | 26/07/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:37 | 23/06/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:37 | 23/07/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh "Về việc kéo dài thời gian thực hiện mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang"

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:25 | 21/06/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:25 | 21/07/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:35 | 17/06/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:35 | 19/07/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:36 | 14/06/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:36 | 14/07/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:35 | 03/06/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:35 | 05/07/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:02 | 01/06/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:02 | 02/07/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến huyện Vĩnh Thuận đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:56 | 26/05/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:56 | 28/06/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:24 | 24/05/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:24 | 25/06/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:32 | 18/05/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:32 | 18/06/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang năm 2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:29 | 14/05/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:29 | 14/06/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:12 | 20/04/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:12 | 21/05/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định quản lý hoạt động xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:37 | 14/04/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:37 | 14/05/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe bốn bánh gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện hoặc xăng sinh học trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:34 | 14/04/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:34 | 14/05/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng cả cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:15 | 01/04/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:15 | 01/05/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:52 | 30/03/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:52 | 30/04/2021)

Hết hạn lấy ý kiến