Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Dự thảo về việc quy định giá cung cấp nước sinh hoạt và công nghiệp từ hồ nước Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:53 | 23/08/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:53 | 23/09/2019)

Dự thảo Quyết định về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:26 | 07/08/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:26 | 09/09/2019)

Dự thảo Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 - 2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:59 | 31/07/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:59 | 30/08/2019)

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 Thành phố Hà Tiên

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:55 | 29/07/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:55 | 29/08/2019)

Dự thảo về việc ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (07:58 | 29/07/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (07:58 | 29/08/2019)

Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:40 | 26/07/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:40 | 27/08/2019)

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:56 | 26/07/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:56 | 26/08/2019)

Dự thảo Quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, cách thức xét duyệt mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (06:21 | 02/08/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (06:22 | 05/08/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định "Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:52 | 02/07/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:52 | 02/08/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về "Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang" trên cổng thông tin điện tử tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (17:15 | 30/06/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:15 | 31/07/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo tờ trình xây dựng Nghị quyết HĐND ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy tại cộng đồng; cai nghiên ma túy tự nguyên tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:19 | 21/06/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:19 | 22/07/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định xác định phạm vi vành đai biên giới trong khu vực biên giới đất liền tỉnh KG

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:17 | 21/06/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:18 | 22/07/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:16 | 21/06/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:16 | 22/07/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:32 | 18/06/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:32 | 18/07/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo ban hành quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:35 | 13/06/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:35 | 15/07/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

V/v đăng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ cức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:56 | 10/06/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:56 | 10/07/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:14 | 31/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:14 | 30/06/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành " Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:21 | 29/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:21 | 29/06/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:05 | 28/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:05 | 28/06/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 13

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:41 | 22/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:41 | 24/06/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định định mức thu học phí năm 2019-2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:05 | 21/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:05 | 21/06/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết của HĐND về Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lứa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:05 | 20/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:06 | 20/06/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo nghị quyết hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:38 | 16/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:38 | 17/06/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo nghị quyết ban hành đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:01 | 19/04/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:01 | 20/05/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết HĐND ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy tại cộng đồng; cai nghiên ma túy tự nguyên tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:53 | 19/04/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:54 | 20/05/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng BHYT từ ngân sách tỉnh đối với người thuộc hộ nghèo không thiếu hụt BHYT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:53 | 15/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:53 | 15/05/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (18:48 | 21/03/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (18:48 | 22/04/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị Quyết về việc quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý đa chức năng tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:06 | 22/03/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:06 | 22/04/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí mua BHXH từ ngân sách tỉnh đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:28 | 17/03/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:28 | 17/04/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:55 | 15/03/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:56 | 15/04/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:56 | 15/03/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:56 | 15/04/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:57 | 14/03/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:57 | 14/04/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến 2020...

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:35 | 11/03/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:35 | 11/04/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:32 | 11/03/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:32 | 11/04/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định Quy định mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:06 | 28/02/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:06 | 28/03/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Hồ sơ công bố điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:11 | 30/01/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:11 | 28/02/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:13 | 24/01/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:13 | 25/02/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định về Ban hành Quy định về quy mô, chiều cao tối đa và thời hạn được phép tồn tại công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp Giấy phép có thời hạn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (22:44 | 07/01/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (22:44 | 07/02/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo quyết định về ban hành quy định về quy mô, chiều cao tối đa và thời hạn được phép tồn tại công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp Giấy phép có thời hạn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:20 | 03/01/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:20 | 04/02/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh ban hành

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:04 | 29/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:04 | 29/01/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (21:16 | 25/12/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:16 | 25/01/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

V/v tham mưu thực hiện giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi gia đoạn 2018 - 2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:18 | 20/12/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:19 | 21/01/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo xây dựng Nghị quyết Ban hành chính sách ưu đãi, thu hút nguồn đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (21:38 | 16/12/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:38 | 16/01/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo báo cáo dự toán ngân sách địa phương năm 2019 trình HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:03 | 04/12/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:03 | 07/01/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo báo cáo dự toán ngân sách địa phương năm 2019 trình HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:01 | 04/12/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:01 | 04/01/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:51 | 13/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:51 | 31/12/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định giá bồi thường về cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:51 | 29/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:51 | 28/12/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Ban hành chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:55 | 27/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:55 | 27/12/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung nội dung của phần Ghi chú tại Bảng quy định tỷ lệ phần trăm các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã giai đoạn 2017-2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:10 | 27/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:10 | 27/12/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (07:56 | 26/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (07:56 | 26/12/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Về việc đăng tải nội dung dự thảo Nghị quyết về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, khai thác, phát triển tiềm năng du lịch đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:21 | 23/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:22 | 23/12/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:30 | 19/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:30 | 19/12/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:28 | 19/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:28 | 19/12/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Toàn văn hồ sơ xây dựng nội dung nghị quyết về Danh mục công trình năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (20:26 | 16/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (20:26 | 18/12/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác thực hiện CTMTQG trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:16 | 14/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:16 | 14/12/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:17 | 12/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:17 | 12/12/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo về quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:15 | 12/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:15 | 12/12/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết xác định phạm vi vành đai biên giới trong khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:36 | 31/10/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:36 | 30/11/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo nghị quyết về giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:56 | 31/10/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:56 | 30/11/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:00 | 26/10/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:01 | 26/11/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân về kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:34 | 22/10/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:34 | 22/11/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:02 | 16/10/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:02 | 16/11/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ hợp thứ 10 (theo công văn 1324/STC-TCHCSN)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (07:44 | 16/10/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (07:44 | 16/11/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định Ban hành quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thông cung cấp

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:07 | 02/10/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:07 | 02/11/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo quy định phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 26/09/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 26/10/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và chỉ giới xây dựng của hệ thống đường bộ .....

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:03 | 21/09/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:03 | 21/10/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và chỉ giới xây dựng của hệ thống đường bộ .....

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:03 | 21/09/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:03 | 21/10/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:35 | 05/10/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:35 | 19/10/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:48 | 11/09/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:48 | 11/10/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết và dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ DNVVN trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 04/09/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 04/10/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về hình thức và mức hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 02/08/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 02/09/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 07/06/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 30/08/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quy hoạch vùng nuôi chim yến và quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 04/06/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 05/07/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Đăng tải hồ sơ xây dựng Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trình HĐND tại kỳ họp thứ 8

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:16 | 01/06/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:16 | 01/07/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quy hoạch vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trên cổng thông tin điện tử tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:12 | 01/06/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:12 | 01/07/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết dịnh ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vủa của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:59 | 28/05/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:59 | 28/06/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (23:39 | 23/05/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (23:39 | 25/06/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (23:36 | 23/05/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (23:36 | 25/06/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo NQ và Chương trình GQVL 2018-2020.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:10 | 20/05/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:10 | 20/06/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Về việc đăng công báo dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:45 | 16/05/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:45 | 18/06/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế sử dụng nguồn vốn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:36 | 17/05/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:37 | 17/06/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:40 | 14/05/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:40 | 14/06/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn đóng góp từ các cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:51 | 11/05/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:51 | 11/06/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2018-2019.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:24 | 10/05/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:24 | 10/06/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:55 | 02/05/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:55 | 04/06/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (21:14 | 05/04/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:14 | 07/05/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở định giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (22:04 | 20/03/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (22:04 | 20/04/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung điều I, Điều 3 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc quy định khu vực không đấu giá khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:33 | 15/03/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:33 | 16/04/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định công tác thi đua, khen thưởng.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:10 | 08/03/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:10 | 09/04/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:17 | 08/02/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:17 | 08/03/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:04 | 06/02/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:05 | 06/03/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:05 | 27/02/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:05 | 05/03/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chí, cách thức thẩm định và xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:48 | 25/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:48 | 25/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:30 | 22/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:30 | 22/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý về Kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" " Nghệ sĩ ưu tú" tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:28 | 05/01/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:29 | 20/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định ban hành quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:01 | 19/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:01 | 19/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

V/v đăng tải dự thảo Quy định xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:33 | 06/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:34 | 06/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về thực hiện chính sách nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:58 | 05/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:58 | 05/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

V/v đăng tải hồ sơ xây dựng Nghị quyết về Danh mục công trình năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. (Sở TNMT gửi lại văn bản do điều chỉnh phụ lục)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:55 | 05/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:55 | 05/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

V/v đăng tải nội dung dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức thu học phí.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:53 | 05/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:53 | 05/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến