Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công văn chấn chỉnh công tác báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

(06:47 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   276_UBND-KSTTsigned_201903130320066740.pdf