Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang chấn chỉnh công tác báo cáo thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

(07:54 | 09/04/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa có Công văn số 276/UBND-KSTT ngày 13-3-2019 gửi các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân các huyện, thành phố về việc chấn chỉnh công tác báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị quán triệt và nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy định chế độ báo cáo, đảm bảo về nội dung, số liệu, kỳ báo cáo cũng như thời gian nhận và gửi báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 


Các đơn vị gửi báo cáo chưa đạt chất lượng nội dung, số liệu và thời hạn theo quy định sẽ bị trừ điểm 0,5 điểm; đơn vị không gửi báo cáo trừ 01 điểm trong tổng số điểm chỉ số cải cách hành chính đạt được trong năm. 
 

Trần Dân