Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Xã Dương Hòa - Kiên Lương: Nhiều mô hình “làm theo” Bác có hiệu quả

(15:42 | 07/02/2017)

Dương Hòa là xã ven biển, với diện tích tự nhiên là 4.168,01 ha, dân số 1777 hộ với 8.107 khẩu. Đảng bộ có 130 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ xã Dương Hòa đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

 Thuhoachtom-B.jpg

Nông dân xã Dương Hòa thu hoạch tôm nuôi.

 

Nhìn lại 5 năm triển khai thực hiện học tập Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã luôn xác định việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên và lâu dài; có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Do đó, để việc “học tập” và “làm theo” Bác thực sự lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và đến từng cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội lồng ghép triển khai trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội được 189 cuộc, có 7.125 lượt người tham dự.
Trong quá trình thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, việc triển khai lồng ghép các nội dung “học tập” và “làm theo” lời Bác với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã nghiêm túc thực hiện. Từ kết luận được rút ra tại hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung đưa ra các giải pháp để kịp thời sửa chữa, khắc phục; việc tự phê bình và phê bình được nâng cao trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đều phải xây dựng mục tiêu, kế hoạch rèn luyện bản thân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Hồ Chủ tịch theo chuyên đề hàng năm. Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, tổ chức Đảng và chính quyền hàng năm... Đảng bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 4 năm liền (2010-2013) và năm 2015 đánh giá đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
Hiệu quả tích cực của việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã thời gian qua đó chính là việc nâng cao được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ chú trọng phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của các đảng viên; tạo điều kiện để những người được phân công toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ; quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Ở mỗi chi bộ đã gắn việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt là phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đến nay xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Nhờ vậy mà vài năm trở lại đây, cuộc sống của bà con đã có sự chuyển biến tích cực. Khai thác thủy sản đạt 4.400 tấn các loại, đạt 213,5%; sản lượng tôm công nghiệp thu hoạch 3.560 tấn, đạt 98,8% kế hoạch… Công tác giảm nghèo được giải quyết kịp thời và đúng chế độ chính sách an sinh xã hội. Đã mở được 4 lớp đào tạo nghề, hiện nay người có việc làm thường xuyên là 4.483 người, trong đó số người lao động qua đào tạo 2.004 người; giải quyết việc làm cho 264 người (trong và ngoài tỉnh) và vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 67,05% dân số. Các chương trình y tế quốc gia thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, đảm bảo giữ chuẩn y tế quốc gia; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt 95,3%, trong đó tỷ lệ trẻ 5-6 tuổi đạt 100%; 85% hộ được công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa, 100% ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa và giữ vững xã đạt chuẩn văn hóa.
Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ở Đảng bộ xã Dương Hòa đã thực sự đạt hiệu quả nhờ phát huy được vai trò gương mẫu, tiên phong của các đảng viên; cán bộ đảng viên gần gũi với quần chúng nhân dân, chia sẻ khó khăn với người dân. Do đó đã tạo sức mạnh đoàn kết, nhất trí trong dân, làm chuyển biến nhận thức, đời sống người dân ngày một nâng lên, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều mô hình tập thể, cá nhân được duy trì như: Mô hình vận động hội viên tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc người già neo đơn của Hội Chữ thập đỏ xã, đã vận động các nhà hảo tâm hàng tháng cấp cho mỗi cụ 10 kg gạo, nước mắm, đường, bột ngọt với giá trị hàng năm trên 37 triệu đồng; mô hình “Hủ gạo tình thương” của Chi hội Phụ nữ ấp Ngã Tư mỗi tháng góp 20 kg gạo giúp đỡ cho 2 hộ nghèo, góp vốn xoay vòng trong 36 thành viên với tổng số tiền 18 triệu đồng giúp cho 4 hộ;… Về cá nhân có đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Bí thư kiêm Trưởng ấp Hòn Heo; Lâm Bé Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã nâng cao công tác hòa giải trong nhân dân góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm, kịp thời thời giải quyết những mâu thuẫn ngay từ đầu tại địa bàn dân cư và làm tốt công tác vận động quần chúng đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Có thể nói, những năm qua, Đảng bộ xã Dương Hòa đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từng bước đi vào chiều sâu, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015”. Những kết quả đạt được, là tiền đề để Đảng bộ xã Dương Hòa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Kim Thư (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)