Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2019

(14:26 | 14/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   227-NQ-HDND_201908050423195540.pdf