Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Vĩnh Thuận cần phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân

(14:14 | 16/09/2019)

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) Vĩnh Thuận để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019, công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ (ĐHĐB) trực thuộc và chuẩn bị ĐHĐB huyện nhiệm kỳ 2020-2025, những đề xuất, kiến nghị của huyện. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, mặc dù khó khăn, nhưng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BTVHU Vĩnh Thuận nỗ lực lãnh đạo thực hiện đạt kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực, có 25/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch… Về nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị BTVHU Vĩnh Thuận quyết tâm cao hơn nữa, với tinh thần vừa tập trung chỉ đạo ĐHĐB các cấp vừa chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ. Tập trung rà soát chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết ĐHĐB huyện, chỉ tiêu nào đạt thì phấn đấu đạt ở mức cao nhất, chỉ tiêu nào chưa đạt thì phấn đấu để đạt và hoàn thành. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng; thực hiện tốt công tác quản lý chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, không để xảy ra sai phạm lớn. Trong lãnh đạo, BTVHU Vĩnh Thuận phải xác định thế mạnh của huyện là nông nghiệp, cơ cấu lại sản xuất phù hợp với thị trường, điều kiện biến đổi khí hậu, đẩy mạnh liên kết hợp tác; rà soát lại quy hoạch, tăng cường quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai; chú trọng lãnh đạo nâng cao đời sống nhân dân. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm đào tạo nghề, giảm nghèo và an sinh xã hội; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nông thôn. Giữ vững an ninh nông thôn, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn…


Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị BTVHU Vĩnh Thuận trong chỉ đạo xây dựng văn kiện đại hội nhiệm kỳ tới cần đánh giá được kết quả cả nhiệm kỳ, thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới tốt hơn; xây dựng ban chấp hành đảng bộ đảm bảo đủ tiêu chuẩn, cơ cấu; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất nội bộ, tạo đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm xây dựng huyện Vĩnh Thuận phát triển tốt hơn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Về các đề xuất của BTVHU Vĩnh Thuận, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trên tinh thần Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủng hộ, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục làm việc cụ thể với các sở, ngành tỉnh để đảm bảo đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, trong đó ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới, chuẩn bị đại hội, công tác đảm bảo an sinh xã hội…


8 tháng đầu năm 2019, kinh tế huyện Vĩnh Thuận tiếp tục phát triển. Tổng sản lượng lúa trên 88.200 tấn; diện tích nuôi trồng thủy sản gần 27.000ha, sản lượng hơn 20.700 tấn (sản lượng tôm 12.800 tấn). Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hơn 300,8 tỷ đồng. Thương mại - dịch vụ phát triển khá, giá trị hơn 648 tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, đến nay có 6/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã Phong Đông đạt 18/19 tiêu chí; huyện đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Văn hóa - xã hội có tiến bộ trên một số mặt. Quốc phòng - an ninh giữ vững...


Công tác chuẩn bị ĐHĐB huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 được quan tâm chỉ đạo, cụ thể hóa thực hiện. Huyện chọn Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thuận làm điểm chỉ đạo đại hội rút kinh nghiệm và thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy; chọn Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện làm điểm rút kinh nghiệm cho các chi bộ trực thuộc Huyện ủy…


Tại buổi làm việc, BTVHU Vĩnh Thuận kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí và kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện để huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020; hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực thị trấn Vĩnh Thuận và sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho các ban đảng của huyện; cho huyện sử dụng khu đất trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũ để quy hoạch kêu gọi đầu tư xây dựng siêu thị hoặc trung tâm thương mại; khu đất nhà thiếu nhi cũ xây dựng công viên, quảng trường…
 

Quốc Trinh