Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian và có chất lượng đối với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

(14:44 | 21/11/2019)

Sáng ngày 21-11, Ban thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và hướng dẫn một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2015. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Lâm Minh Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã quán triệt các văn bản của Trung ương, bao gồm: Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và dự thảo hướng dẫn của BTVTU một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và dự thảo kế hoạch của BTVTU về chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Và triển khai, quán triệt một số điểm mới trong Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương thực hiện Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “ Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ đảng”.


Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các đảng ủy tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, Kế hoạch số 172/KH/TU, ngày 10-7-2019 và Hướng dẫn của BTVTU về chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó lưu ý: Khẩn trương chuẩn bị tốt báo cáo chính trị của đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua. Trong báo cáo chính trị cần đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời quán triệt quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên, của Tỉnh ủy, cũng như điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 và với tầm nhìn xa hơn. 


Trong chỉ đạo xây dựng văn kiện đại hội cần tranh thủ được nhiều ý kiến từ các đồng chí nguyên lãnh đạo địa phương, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, làm cho các văn kiện trình đại hội thật sự là sản phẩm trí tuệ của Đảng bộ, quân và nhân dân từng địa phương. Báo cáo cấp kiểm điểm của cấp ủy phải nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá khách quan, trung thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua; đề xuất với cấp ủy khóa mới quan tâm chỉ đạo các giải pháp phù hợp nhằm sửa chữa, khắc phục trong nhiệm kỳ tới. 
Về công tác nhân sự, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị lưu ý, các cấp ủy đảng ngoài mặt tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương thì cần chú trọng cơ cấu đảm bảo tỷ lệ nữ, trẻ, đồng bào tộc, đặc biệt phấn đấu tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ cấp ủy. Coi trọng nâng cấp chất lượng cấp ủy các cấp…


Xung quanh Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các đồng chí lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian và có chất lượng đối với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp mình. Thời gian thực hiện phấn đấu hoàn thành trong tháng 12-2019…
Do đây là các nhiệm vụ quan trọng, thời gian lại cận kề, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị các cấp ủy đảng sau hội nghị này, phải nhanh chóng triển khai ngay ở cấp mình, tập trung lãnh đạo xem đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên từ nay đến cuối năm 2019./.
 

Mai Hương