Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

(08:54 | 20/01/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   294-2020-NQ-HDND.pdf