Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 489-BC/TU ngày 25/02/2020 của Tỉnh ủy Kiên Giang, báo cáo kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019

(23:36 | 12/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   489-BC-TU.pdf