Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo 493-BC/TU sơ kết năm 2019 và đánh giá 04 năm thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh" do Tỉnh Ủy Kiên Giang ban hành ngày 19/03/2020

(21:49 | 20/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   493-BC-TU.pdf