Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thử nghiệm gửi tin nhắn thương hiệu SMS Brandname

(11:24 | 20/03/2020)

Thông báo 269/TB-VP về việc triển khai thử nghiệm gửi tin nhắn thương hiệu SMS Brandname

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   269-TB-VP.pdf