Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

(09:52 | 28/05/2020)

Sáng qua, 27-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Dự tại điểm cầu Kiên Giang có đồng chí Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị.


Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 11-5 đến 14-5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) họp thảo luận, cho ý kiến về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.


Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu tham dự hội nghị thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thảo luận về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, cho ý kiến phân tích, bổ sung, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về phương hướng bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị tập trung phân tích mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo công tác bầu cử; việc thành lập tổ chức phụ trách bầu cử; tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nói chung và đại biểu chuyên trách nói riêng. Số lượng, cơ cấu, độ tuổi của ĐBQH, đại biểu HĐND, nhất là số lượng, cơ cấu đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu đại diện cho thành phần, giai tầng trong xã hội. Đơn vị bầu cử và số dư người ứng cử ở các đơn vị bầu cử; quyền bầu cử, ứng cử; quy trình ứng cử, đề cử. Việc tuyên truyền, vận động bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tổ chức bầu đại biểu HĐND ở những nơi mà ở cấp dưới không tổ chức HĐND phường; ngày bầu cử dự kiến... Những vấn đề cốt yếu của đề án về phương hướng bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Đồng chí Nguyễn Hồng Diên cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về nguyên tắc, căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII; thực hiện nguyên tắc phân bổ đại biểu phải theo quy định của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý. Hội nghị thống nhất bảo đảm chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc, tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng, bảo đảm thành công của đại hội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; quyết định về việc kỷ luật cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng quản lý.
 

Tây Hồ