Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng về xử lý xử lý các vướng mắc về thực hiện Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(18:06 | 08/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   514_TB-VPsigned_201807230308056370.pdf