Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang

(09:28 | 26/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1260_UBND-VHXHsigned_201809250218312610.pdf