Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết 09 năm kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2018 và kế hoạch năm 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(16:27 | 31/10/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   306_BC-UBNDsigned_201810310248168550.pdf