Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Kết quả khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(08:49 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   360_BC-UBNDsigned_20181206090435500.pdf