Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 285

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
41/QĐ-SCT Sở Công Thương Quyết định Công thương; Thông tin truyền thông Quyết định Ban hành Quy chế việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang 07/05/2020
93/QĐ-BVSTBCPN Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kiên Giang 06/05/2020
1066/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quyết định về việc công nhận 10 xã: Thới Quản, Thủy liễu (huyện Gò Quao); Vĩnh Thạnh, Bàn Thạch, Vĩnh Phú (huyện Giồng Riềng); Tiên Hải (thành phố Hà Tiên); Hòn Tre (huyện Kiên Hải); Vân Khánh (huyện An Minh); Nam Yên và Đông Yên (huyện An Biên) đạt chuẩn nông thôn mới 04/05/2020
1047/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Xây dựng Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/04/2020
1030/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Giáo dục và Đào tạo Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/04/2020
1028/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Xây dựng Quyết định giao nhiệm vụ và ủy quyền thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/04/2020
79/QĐ-BCĐ BCĐ Phòng chống dịch bệnh COVID-19 và gia súc, gia cầm Quyết định Các lĩnh vực khác; Y tế Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly tại cơ sở cách ly và giường bệnh tại cơ sở y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/04/2020