Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 185

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
789/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định Về việc thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 09/04/2018
782/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018
03/2018/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Công thương Quyết định Ban hành quy định về hình thức và mức hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018
794/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. 06/04/2018
792/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. 06/04/2018
791/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. 06/04/2018
790/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 06/04/2018