Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 294

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1028/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Xây dựng Quyết định giao nhiệm vụ và ủy quyền thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/04/2020
79/QĐ-BCĐ BCĐ Phòng chống dịch bệnh COVID-19 và gia súc, gia cầm Quyết định Các lĩnh vực khác; Y tế Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly tại cơ sở cách ly và giường bệnh tại cơ sở y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/04/2020
962/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc 20/04/2020
2258-QĐ/TU Tỉnh ủy Quyết định Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông Quyết định về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý, triển khai, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Kiên Giang 20/04/2020
954/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Công an; Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quyết định về việc ban hành Quy trình xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản và các hành vi vi phạm khác phát hiện qua hệ thống giám sát hành trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/04/2020
948/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Tài chính Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/04/2020
947/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh/UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/04/2020