Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 294

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2525/QĐ-UBND ngày 9/11/2016 Ủy ban nhân dân Quyết định Lao động TBXH Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 09/11/2016
2475/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang thuê đất tại ấp Tân Phú, xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (kho chứa và dây chuyền chế biến lương thực). 01/11/2016
2474/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang thuê đất tại ấp Tân Phú, xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (kho chứa và dây chuyền chế biến lương thực). 01/11/2016
2418/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 Ủy ban nhân dân Quyết định Xây dựng; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2015-2019 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và xổ số kiến thiết do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý. 28/10/2016
2229/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ UBND cấp huyện/UBND cấp xã trong lĩnh vực Quản lý chất lượngNông Lâm sản - Thủy sản và lĩnh vực Lâm nghiệpáp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 05/10/2016
2177/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược tham gia cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Du lịch - Thương mại Kiên Giang 28/09/2016
1825/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Khoa học và công nghệ; Tài chính Quyết định phân bổ nguồn kinh phí thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho các cơ quan, đơn vị năm 2016 15/08/2016