Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 294

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
945/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Du lịch; Giao thông vận tải Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang 16/04/2020
938/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Tài chính Quyết định về việc chuyển nguồn kinh phí ngân sách năm 2019 sang năm 2020 để tiếp tục thực hiện 14/04/2020
921/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Thông tin truyền thông Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Kiên Giang 10/04/2020
899/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang 08/04/2020
845/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo Quyết định số 845/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 3 và khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do UBND tỉnh ban hành ngày 6/4/2020 06/04/2020
04/2020/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc Quy định giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giai đoạn năm 2020-2030 06/04/2020
834/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Văn hóa và Thể thao Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Kiên Lương do UBND tỉnh ban hành ngày 3/4/2020 03/04/2020