Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 544

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1064/BCH-TM Khác Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tổ chức, sử dụng Dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng trong hoạt động phòng, chống cháy nổ, cháy rừng; phòng, tránh thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả ở cơ sở 15/07/2019
851_UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v thực hiện Kết luận số 122/KL-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 04/07/2019
10_CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về việc chấn chỉnh và đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/06/2019
3445_VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tạo điều kiện thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em. 14/06/2019
726_UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 13/06/2019
651_HD-UBND Ủy ban nhân dân Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Về việc Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sứ xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020 28/05/2019
647_UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ 28/05/2019