Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 803

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1175/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quyết định về việc phê duyệt Dự án Điều tra, khảo sát hiện trạng đa dạng sinh học và đề xuất điều chỉnh phạm vi, diện tích các phân khu trong Khu bảo tồn biển Phú Quốc tỉnh Kiên Giang 15/05/2020
1174/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/05/2020
1173/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/05/2020
93/QĐ-BVSTBCPN Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kiên Giang 06/05/2020
510-BC/TU Tỉnh ủy Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo tình hình tháng 4 và chương trình chỉ đạo tháng 5-2020 06/05/2020
612/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Y tế Xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19 05/05/2020
631/BC-BQL Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Tài chính Báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công đến 30/4/2020 04/05/2020