Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 533

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
109/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam 31/01/2019
607/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện 30/01/2019
100/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh. 29/01/2019
02/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Thanh tra Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh kiên Giang 25/01/2019
67/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 17/01/2019
64/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết ngày 24/7/2018 và ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang 17/01/2019
62/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/01/2019