Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 830

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1283/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 29/05/2020
160/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 27/05/2020
71/TB-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Thông báo Các lĩnh vực khác Thông báo dự kiến thời gian và nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 26/05/2020
311/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/05/2020
310/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 25/05/2020
1175/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quyết định về việc phê duyệt Dự án Điều tra, khảo sát hiện trạng đa dạng sinh học và đề xuất điều chỉnh phạm vi, diện tích các phân khu trong Khu bảo tồn biển Phú Quốc tỉnh Kiên Giang 15/05/2020
1174/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/05/2020