Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 533

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
590/TB-VP Khác Thông báo Các lĩnh vực khác Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn về việc thông qua các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh. 10/10/2016
587/TB-VP Khác Thông báo Các lĩnh vực khác Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2016. 06/10/2016
2177/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược tham gia cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Du lịch - Thương mại Kiên Giang 28/09/2016
85/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2016 22/07/2016
84/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang giai đoạn năm 2016 - 2020 22/07/2016
123/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Nội vụ; Tư pháp Công tác cải cách hành chính 2016 10/12/2015
226/TTg-KTN Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Công văn số 226/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/02/2014