Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 803

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
99/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông Về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 28/06/2017
450/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Giao thông vận tải Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về việc xin nắn lại tuyến đường Cửa Cạn - Gành Dầu đoạn qua Khu Bãi Dài thuộc xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc. 28/06/2017
449/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về vướng mắc Dự án Khu du lịch sinh thái Ngôi Sao - Lucky Star Resort của Công ty Cổ phần Ngôi Sao Cửa Dương. 28/06/2017
448/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về các vướng mắc dự án tại Bãi Trường của Công ty Cổ phần Chín Chín Núi 28/06/2017
447/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về vướng mắc Dự án Khu dân cư Housing Phú Quốc của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Phú Quốc. 28/06/2017
446/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về vướng mắc Dự án Khu hỗn hợp du lịch và Trung tâm giống thủy sản Phú Quốc của Công ty Cổ phần Thực phẩm BIM. 28/06/2017
445/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Xây dựng Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về vướng mắc Dự án Khu du lịch Royal Bay của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tín nghĩa Nam Bãi Trường. 28/06/2017