Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 544

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
726/TB-VP ngày 24/11/2016 Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại cuộc họp về các giải pháp cấp nước và phòng chống hạn, mặn mùa khô năm 2017. 24/11/2016
724/TB-VP ngày 24/11/2016 Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn về chủ trương bố trí Khu ẩm thực và mua sắm. 24/11/2016
14/HD-BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện CHỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/2/2016 của Bộ Chính trị về "Dẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 24/11/2016
720/TB-VP ngày 22/11/2016 Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tại Hội nghị tổng kết Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016". 22/11/2016
2545/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường Phê duyệt Đề án "Bảo vệ môi trường và hệ sinh thái đặc thù giai đoạn 2017-2020". 11/11/2016
696/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2016. 07/11/2016
129/KH-UBND Hội đồng nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 07/11/2016