Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 830

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
112/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Y tế Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề về thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân năm 2017. 12/07/2017
111/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Nội vụ; Tài chính; Thông tin truyền thông Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 12/07/2017
110/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Tài chính; Tư pháp Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 12/07/2017
169/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công an; Lao động TBXH; Quốc phòng; Văn hóa và Thể thao Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối ăm 2017. 11/07/2017
108/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Tư pháp Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch số 73-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 07/07/2017
472/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Xây dựng Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu đô thị Thứ Bảy, huyện An Biên, An Minh. 06/07/2017
1096/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Du lịch; Kế hoạch và đầu tư; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng V/v thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 06/07/2017