Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 830

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
471/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với UBND huyện Châu Thành về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017. 05/07/2017
470/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Nội vụ Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017. 05/07/2017
469/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Xây dựng Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại cuộc họp triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 04/07/2017
1415/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03/07/2017
3424/VP-THCB Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v cung cấp địa chỉ công khai thông tin xử lý văn bản trên môi trường mạng. 30/06/2017
1400/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quốc phòng; Thông tin truyền thông; Y tế Về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu tuyến biên giới. 30/06/2017
105/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công an; Kế hoạch và đầu tư; Nội vụ; Thông tin truyền thông Tổ chức Hội thảo khoa học "Đề xuất cơ chế, chính sách, mô hình tổ chức bộ máy nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh tạo bước phát triển đột phá, bền vững cho Đơn vị hành chính - kinh tế đăc biệt Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang". 30/06/2017