Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 830

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
102/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 30/06/2017
101/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Y tế Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU, ngày 10/02/2017 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 30/06/2017
457/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về vướng mắc Dự án Khu du lịch Paradise Cove của Công ty TNHH MTV Hồng An Bãi Trường. 29/06/2017
456/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về vướng mắc Dự án Khu du lịch sinh thái đảo Phú Quốc của Công ty Cổ phần Sài Gòn Sovico Phú Quốc. 29/06/2017
455/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Quốc phòng Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về chuyển đổi đất quốc phòng thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái Vũng Bầu tại xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc của Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương. 29/06/2017
454/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Xây dựng Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về các vướng mắc của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O. 29/06/2017
99/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông Về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 28/06/2017