Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 155

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
554/SYT-NVYD Sở Y Tế Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Giao thông vận tải; Y tế Công văn 554/SYT-NVYD về việc khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối do Sở Y tế tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 07/03/2020 07/03/2020
28/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Giao thông vận tải Kế hoạch số 28/KH-UBND bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 24/2/2020 24/02/2020
12/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 05/02/2020 về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 05/02/2020
156/CĐ-TTg Chính phủ Công điện Công an; Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Lao động TBXH; Ngoại giao; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Công điện về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 02/02/2020
101/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Công an; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Công văn về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 31/01/2020
11/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Công thương; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Ngân hàng; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Xây dựng Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 22/01/2020 về Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kiên Giang 22/01/2020
285/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Giao thông vận tải; Tài chính Nghị quyết số 285/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 về Sửa đổi nội dung chi và bổ sung mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/01/2020