Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 130

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
247/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Tài nguyên và môi trường; Khoa học và công nghệ; Ngoại giao; Y tế; Công thương; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Lao động TBXH; Nội vụ; Giao thông vận tải; Tài chính; Thanh tra; Tư pháp; Kế hoạch và đầu tư; Dân tộc; Quốc phòng; Các lĩnh vực khác Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2018. 15/03/2018
526/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giao thông vận tải Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 . 14/03/2018
514/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giao thông vận tải Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông bền vững đảo Phú Quốc, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 12/03/2018
472/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giao thông vận tải Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. 06/03/2018
170/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Giao thông vận tải Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh mai Anh Nhịn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 13/02/2018
50/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Giao thông vận tải Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của Ngành Giao thông vận tải. 23/01/2018
306/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công thương; Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 19/12/2017