Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 190

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3707/BC-LÐTBXH Khác Báo cáo Lao động TBXH Báo cáo kết quả thực hiện Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tỉnh Kiên Giang năm 2017. 29/12/2017
182/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Lao động TBXH Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí Thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 25/12/2017
306/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công thương; Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 19/12/2017
2683/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Lao động TBXH Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên điạ bàn tỉnh Kiên Giang. 08/12/2017
161/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang. 14/11/2017
2323/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH Về việc tăng cường công tác phân luồng, tuyển sinh, đào tạo giáo dục nghề nghiệp. 03/11/2017
715/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo BHXH Việt Nam; Lao động TBXH Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2002-2017. 27/10/2017