Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 14

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
980/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiên Lương năm 2017. 27/04/2017
979/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện U Minh Thượng năm 2017. 27/04/2017
880/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Công thương; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông Ban hành Quy chế phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã với các sở, ngành và địa phương trong công tác quản lý và định hướng phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/04/2017
336/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017, tỉnh Kiên Giang 17/02/2017
13/TB-UBND Ủy ban nhân dân Thông báo BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Xây dựng; Y tế Thông báo về việc treo quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 13/01/2017
2838/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Ngân hàng Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố. 14/12/2016
2008/UBND-KTTH ngày 07/12/2016 Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư; Ngân hàng V/v thực hiện Công điện số 2144/CĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 và rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, kế hoạch năm 2017. 07/12/2016