Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 34

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
169/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công an; Lao động TBXH; Quốc phòng; Văn hóa và Thể thao Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối ăm 2017. 11/07/2017
1400/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quốc phòng; Thông tin truyền thông; Y tế Về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu tuyến biên giới. 30/06/2017
104/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng cường các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017. 30/06/2017
455/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Quốc phòng Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về chuyển đổi đất quốc phòng thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái Vũng Bầu tại xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc của Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương. 29/06/2017
907/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Thông tin truyền thông V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn và chấm dứt tàu cá Kiên Giang khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài. 16/06/2017
374/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Nội vụ; Quốc phòng; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2017. 02/06/2017
810/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Quốc phòng V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tư, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới. 30/05/2017