Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 54

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2427/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Quốc phòng Về việc công nhận học viên được tuyển chọn đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa 7, năm học 2017-2019. 14/11/2017
673/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Văn hóa và Thể thao; Giao thông vận tải; Quốc phòng; Các lĩnh vực khác Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ quý III/2017. 03/10/2017
670/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Công an; Quốc phòng Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị tổng kết thực hiện Luận Dân quân tự vệ năm 2009. 02/10/2017
174/KH-BCĐ Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Du lịch; Quốc phòng; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Tổ chức lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại thành phố Rạch Giá năm 2017. 20/09/2017
1421/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Giáo dục và Đào tạo; Quốc phòng; Thông tin truyền thông V/v tăng cường công tác quản lý, thu hồi vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. 14/09/2017
1173/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Giáo dục và Đào tạo; Quốc phòng; Tài chính; Tư pháp; Văn hóa và Thể thao V/v đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. 20/07/2017
169/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công an; Lao động TBXH; Quốc phòng; Văn hóa và Thể thao Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối ăm 2017. 11/07/2017