Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 12

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
06/2018/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh. 04/05/2018
20/2017/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 23/09/2017
25/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường V/v quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 21/07/2017
24/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Thanh tra; Xây dựng Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 05/07/2017
23/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 30/06/2017
20/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 20/06/2017
19/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 09/06/2017