Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 111

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
718/TB-VP ngày 22/11/2016 Ủy ban nhân dân Thông báo Xây dựng; Tài nguyên và môi trường; Giao thông vận tải Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn về xử lý rác thải trên địa bàn huyện Phú Quốc. 22/11/2016
2418/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 Ủy ban nhân dân Quyết định Xây dựng; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2015-2019 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và xổ số kiến thiết do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý. 28/10/2016
593/TB-VP Khác Thông báo Xây dựng Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về xây dựng kế hoạch phát triển Đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 11/10/2016
581/TB-VP Khác Thông báo Xây dựng Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại cuộc họp thông qua kế hoạch xây dựng và triển khai Đề án thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 03/10/2016
2004/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Xây dựng; Thông tin truyền thông Quyết định số 2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh mục công trình giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi và nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 22/09/2014
2827/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng Quyết định số 2827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án nâng cấp hệ thống thủy nông nội đồng tỉnh Kiên Giang. 04/12/2013