Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 129

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
295/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Văn hóa và Thể thao; Xây dựng Nghị quyết số 295/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 về Việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 02/01/2020
294/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Văn hóa và Thể thao; Xây dựng Nghị quyết số 294/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 về Việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 02/01/2020
291/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư; Tài nguyên và môi trường; Xây dựng Nghị quyết số 291/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 về Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và Danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/01/2020
24/2019/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Xây dựng; Y tế Quyết định ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/12/2019
892/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Ngân hàng CSXH Việt Nam; Xây dựng V/v thực hiện Chương trình cho vay nhà ở xã hội. 15/07/2019
3652/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Xây dựng V/v phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2019 25/06/2019
625/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Giao thông vận tải V/v chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn mùa mưa, bão, lũ năm 2019 23/05/2019