Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 554

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1970/CĐ-UBND Ủy ban nhân dân Công điện Các lĩnh vực khác Về việc ứng phó bão số 16. 25/12/2017
1969/CĐ-UBND Ủy ban nhân dân Công điện Các lĩnh vực khác; Công an; Thông tin truyền thông Về việc ứng phó bão số 16. 25/12/2017
182/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Lao động TBXH Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí Thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 25/12/2017
864/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác V/v ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó với bão Tembin. 24/12/2017
6848/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Văn hóa và Thể thao V/v chấp thuận việc không tiếp xúc triển khai thực hiện danh hiệu "Xã (phường, thị trấn) đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 22/12/2017
6829/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Thông tin truyền thông V/v thực hiện Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 22/12/2017
31/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Xây dựng Về việc quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 22/12/2017