Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 554

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
180/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông Phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 22/12/2017
5068/QĐ-SYT Khác Quyết định Y tế V/v phê duyệt danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. 21/12/2017
2708/SVHTT-QLVH Khác Công văn điều hành Văn hóa và Thể thao V/v thông báo công khai kết quả xét chọn của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trên các phương tiện thông tin đại chúng. 21/12/2017
312/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông Tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/nQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử năm 2017. 20/12/2017
41/2017/TT-BTTTT Khác Thông tư Thông tin truyền thông Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. 19/12/2017
306/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công thương; Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 19/12/2017
39/2017/TT-BTTTT Khác Thông tư Thông tin truyền thông Thông tư ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 15/12/2017