Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 554

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1184/STP-BTTP Khác Công văn điều hành Tư pháp V/v đăng tải Dự thảo Quyết ban hành quy định tiêu chí, cách thức thảm định và xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 15/12/2017
897/QĐ-TU Khác Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Quy định tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý. 14/12/2017
301/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Kế hoạch và đầu tư Tổng kết năm 2017 tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. 14/12/2017
04/NQ-TU Khác Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 12/12/2017
2691/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài chính Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang. 08/12/2017
2683/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Lao động TBXH Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên điạ bàn tỉnh Kiên Giang. 08/12/2017
1881/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Giao thông vận tải; Tư pháp V/v thực hiện kết luận của phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính. 08/12/2017