Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 281

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
300/SCT-QLTM Khác Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v sơ chế, đóng gói hàng hóa tại nguồn trước khi đưa về 03 chợ đầu mối tại TPHCM 06/12/2018
6860/VP-KSTT Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v gửi Danh sách tài khoản truy cập Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. 04/12/2018
1654/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tăng cường các biện pháp phòng chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lớn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 04/12/2018
1637/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Nội vụ V/v chấn chỉnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức 29/11/2018
781/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại cuộc họp Thường trực Tổ công tác liên ngành 689 tỉnh Kiên Giang 27/11/2018
6746/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông V/v tăng cường sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí. 27/11/2018
6725/VP-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Nội vụ V/v xử lý kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước đối với các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2018 27/11/2018