Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 281

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
6684_VP-VHXH Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác V/v thực hiện quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 23/11/2018
1612/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ. 22/11/2018
1600/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tăng cường công tác phát triển nuôi biển và quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 21/11/2018
1552/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Thanh tra V/v thực hiện pháp luật về kết luận thanh tra. 15/11/2018
1444/UBND-VHXH Hội đồng nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH V/v tổ chức thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát - HĐND tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh 31/10/2018
5703/VP-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về ứng phó lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long 10/10/2018
1376/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Y tế V/v triển khai thực hiện Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 24/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 10/10/2018