Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 281

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
21/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 09/01/2018
07/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Nội vụ Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017-tỉnh Kiên Giang. 09/01/2018
03/TB-UBND Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác Về việc di dời Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kiên Giang. 09/01/2018
20/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Thông tin truyền thông V/v đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin tết Mậu Tuất 2018. 08/01/2018
20/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Thông tin truyền thông V/v đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin tết Mậu Tuất 2018. 08/01/2018
05/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Tư pháp Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 05/01/2018
03/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Công an Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. 05/01/2018