Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 665

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
4595/VP-KGVX Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo Tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020. 29/07/2020
4582/VP-KT Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã. 29/07/2020
4487/VP-KT Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín chỉ đạo về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 2020. 24/07/2020
344/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Tài chính Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/07/2020
343/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Nội vụ; Tài chính Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố dôi dư do nhập ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/07/2020
342/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Tài chính Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/07/2020
341/2020/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Tài chính Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/07/2020