Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 55

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
20/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 20/06/2017
19/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 09/06/2017
18/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 31/05/2017
17/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Lao động TBXH Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Kiên Giang (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang). 24/05/2017
16/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giao thông vận tải Ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 09/05/2017
15/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang. 14/04/2017
14/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa ban tỉnh Kiên Giang. 03/03/2017