Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 55

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
13/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành quy định về mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017 và giai đoạn ổn định ngân sách 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 24/01/2017
12/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức người lao động làm tại Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang. 23/01/2017
11/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành về phí đối với các dịch vụ được Luật Phí và lệ phí quy định chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá và các dịch vụ chuyển từ phí sang giá thị trường mà nhà nước không định giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/01/2017
10/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2016 - 2017 đến năm 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/01/2017
09/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 23/01/2017
08/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giao thông vận tải; Ngân hàng Về việc vay vốn để trả nợ gốc và đầu tư dự án phát triển đường giao thông nông thôn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/01/2017
07/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/01/2017