Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 55

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
06/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Công an; Quốc phòng Về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Ủy ba nhân dân tỉnh Kiên Giang thành lập và ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/01/2017
05/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/01/2017
04/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/01/2017
02/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19/01/2017
01/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Tài chính; Y tế Quyết định về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 06/01/2017
39/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/12/2016
38/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giao thông vận tải Về việc quy định giá sử dụng dịch vụ đò, phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/12/2016