Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 743/UBND-KTTH
Trích yếu nội dung Rà soát và cổ phàn hóa các đơn vị sự nghiệp công lập.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 04/06/2018
Ngày có hiệu lực 04/06/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Xây dựng
Tài nguyên và môi trường
Nội vụ
Giao thông vận tải
Tài chính
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt Lê Thị Minh Phụng
Download 743_UBND-KTTHsigned_20180605102723450.pdf

Văn bản mới