Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 306/BC-UBND
Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 19/12/2017
Ngày có hiệu lực 21/12/2017 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Công thương
Dân tộc
Giáo dục và Đào tạo
Giao thông vận tải
Kế hoạch và đầu tư
Khoa học và công nghệ
Lao động TBXH
Ngoại giao
Quốc phòng
Tài chính
Tư pháp
Thanh tra
Thông tin truyền thông
Văn hóa và Thể thao
Xây dựng
Y tế
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt Phạm Vũ Hồng
Download 306_BC-UBNDsigned_201712211043312880.pdf