Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 32/CTr-TU
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày có hiệu lực 29/12/2017 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Nghị
Download 32-CTr-TU.pdf