Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 247/TB-VP
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2018.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 15/03/2018
Ngày có hiệu lực 15/03/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Giáo dục và Đào tạo
Xây dựng
Tài nguyên và môi trường
Khoa học và công nghệ
Ngoại giao
Y tế
Công thương
Thông tin truyền thông
Văn hóa và Thể thao
Du lịch
Lao động TBXH
Nội vụ
Giao thông vận tải
Tài chính
Thanh tra
Tư pháp
Kế hoạch và đầu tư
Dân tộc
Quốc phòng
Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt Huỳnh Vĩnh Lạc
Download 247_TB-VPsigned.pdf

Văn bản mới